บริการขนส่ง


ไทยเวียตคอนเนคต์มีความร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นในเวียดนามและไทยเพื่อให้บริการขนส่งสินค้าให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยโดยไทยเวียตคอนเนคต์ มีสำนักงานรับของใน 3 เมืองที่เวียดนาม ได้แก่

 1. สนง.และโกดังกรุงเทพฯ: Phone: +66 829244987 or +66 803433247
 2. สนง.รับส่งสินค้า ฮานอย (ภาคเหนือ): Phone (+84) 0365185657.
 3. สนง.รับส่งสินค้าโฮจิมินห์ (ภาคใต้): Phone 0906698878, (+84) 0365185657.
 4. โกดังภาคกลาง จ.ฮาติ๊งห์ (ภาคกลาง): Phone 0906698878, (+84) 0365185657.


 1. ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ: 5-7 วัน สำหรับการขนส่งทางบก และ 8 -10 วันสำหรับการขนส่งทางเรือ ในช่วงโรคระบาดโควิดอาจจะไม่มีความแน่นอนเรื่องกำหนดเวลาเนื่องจากการผันผวนของสถานการณ์โรคระบาดและมาตรการการควบคุมต่าง ๆ ของรัฐบาล
 2. มีการรับประกันสินค้าให้ในกรณีสินค้าเสียหายหรือสูญเสีย ยกเว้นอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยและการเปลี่ยนแปลงการบังคับกฏหมายของรัฐบาล ขอความกรุณาจากลูกค้าทุกท่านโปรดเช็คของให้เรียบร้อยทุกครั้งตอนรับสินค้า รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูข้างล่าง
 3. ขั้นตอนการขนส่ง: โปรดกรอกข้อมูลการสั่งซื้อที่นี่ขั้นตอนการขนส่ง: โปรดกรอกข้อมูลการสั่งซื้อที่นี่


 1. ผู้ส่งของต้นทางกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มจัดส่งพัสดุที่นี่: แบบฟอร์มใบสั่งขนส่ง เพื่อยืนยันการจัดส่ง
 2. ผู้ส่งของต้นทางจัดส่งพัสดุมาสนง.ขนส่งไทยเวียตคอนเนคต์ต้นทาง (ทางผู้ส่งของต้องรับผิดชอบการบรรจุสินค้าให้เรียบร้อย ปลอดภัย)
 3. บริษัทฯทำการบันทึกข้อมูลและจัดเตรียมการขนส่ง
 4. บริษัทฯแจ้งกำหนดการขนส่งให้ลค.
 5. ลค.ดำเนินการชำระค่ามัดจำค่าขนส่งหรือค่าขนส่งทั้งหมดพร้อมใบเสร็จรับเงินตามใบเสนอราคา
 6. บริษัทฯ ดำเนินการขนส่งไปยังสนง.ไทยเวียตคอนเนคต์ปลายทาง (ไทยหรือเวียดนาม)
 7. บริษัทฯติดต่อแจ้งผู้รับปลายทางทราบเพื่อรับพัสดุ (ในกรณีที่ยังค้างค่าขนส่งบางส่วน บริษัทฯจะแจ้งให้ลค.ดำเนินการชำระค่าขนส่งที่เหลือ ก่อนจัดส่งไปผู้รับของปลายทาง

ค่าขนส่ง (ปรับตั้งแต่วันที่ 1/8/2564)


 • ตำ่กว่า 10กก.: ค่าเหมารวม 1,000บ.
 • < 100 กก.: 90บ.
 • < 500 กก. 80บ.- 65บ.
 • < 1000 กก. 60บ.
 • > 1000 contact email thaivietconnect@gmail.com
 • เหมาทั้งคันประมาณ 300,000บ.

ประเภท 1: เสื้อผ้า สิ่งทอ ใช้ค่าขนส่งเริ่มต้น
ประเภท 2: เครื่องไฟฟ้า อะไหล่ ชิ้นส่วน เครื่องจักร: (ค่าขนส่งเริ่มต้น + 10%)/กก.
ประเภท 3: เครื่องสำอาง ต้นไม้ สารเคมี ยาและอาหารเสริม: (ค่าขนส่งเริ่มต้น + 25%)/กก.

วิธีคำนวนน้ำหนักสำหรับสินค้าใช้พื้นที่เยอะ: นน.รวม = กวาง*ยาว*สูง/4000

ขนส่งทางเรือ: ต้องขอใบอนุญาตินำเข้าส่งออก (ประมาณ 30,000บ.ขึ้นไป) ค่าขนส่งไม่เกิน 20,000บ./ตู้ 7-16 ตัน โดยประมาณ หรือสามารถใช้บริการให้ดำเนินการนำเข้าส่งออกแทนได้


ช่องทางการติดต่อ


Email: thaivietconnect@gmail.com/thaivietconnect@outlook.com

โทรศัพท์ +66 5503 0558

 • สนง.และโกดังกรุงเทพฯ: Phone: +66 829244987 or +66 803433247. สนง. 98/283 Phrayasurent 19, Bang Chan subdistrict, Khlong Samwa district, Bangkok 10510. โกดัง 🏠 96/109 Phanu village, Bang Ramat Subdistrict, Taling Chan District, Bangkok 10170, Thailand.
 • สนง.รับส่งสินค้า ฮานอย (ภาคเหนือ): Phone (+84) 0365185657. No.45, Goc De, Hoang Van Thu sub-district, Hoang Mai district, Ha Noi city, Vietnam.
 • สนง.รับส่งสินค้าโฮจิมินห์ (ภาคใต้): Phone 0906698878, (+84) 0365185657. o.10/64 Xuan Thoi Thuong street, Hoc Mon district, Ho Chi Minh city, Vietnam.
 • โกดังภาคกลาง จ.ฮาติ๊งห์ (ภาคกลาง): Phone 0906698878, (+84) 0365185657. VC office, CTCP Chiến thắng, thôn Quang Trung, Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh.


บริการโอนเงินชำระและแลกเปลี่ยนเงินตรา THB – VND:

THAI


ENGLISH


เงื่อนไขการใช้บริการขนส่ง


Thai Viet Connect (ชื่อย่อ: TVC) ให้บริการขนส่งสินค้าและจัดส่งสินค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม ผ่านเว็บไซต์ http://thaivietconnectcenter และ อีเมล์ thaivietconnect@gmail.com  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ thaivietconnectcenter.comในการใช้บริการ ท่านลูกค้าจำเป็นต้องทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของเรา ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง


เงื่อนไขทั่วไป

 • ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ เป็นผู้ขนส่งสินค้า ได้รับสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของนี้ และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ TVC
 • ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบบรรจุพัสดุลงในบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง เหมาะสม และ มีวัสดุกันกระแทกหรือควบคุมอุณหภูมิที่จำเป็นต่อการรักษาสินค้า ในระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่งสินค้า
 • ก่อนใช้บริการ ลูกค้าสามารถทำการลงทะเบียนในเว็บไซต์ http://thaivietconnectcenter พร้อมรายละเอียดที่ถูกต้องต้องตามแบบฟอร์มในลิงค์นี้ แบบฟอร์มการขนส่ง

ลูกค้าตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดในการขนส่ง ดังต่อไปนี้

 • ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ของลูกค้า
 • ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ของ ผู้ส่งสินค้าต้นทาง ผู้รับสินค้าปลายทาง หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลของพัสดุ เช่น จำนวน ขนาดกล่องบรรจุ ประเภทสินค้า สัญลักษณ์สำหรับสินค้าพิเศษ หมายเหตุหรือข้อควรระมัดระวัง
 • ลูกค้ายอมรับว่าพัสดุและการขนย้ายพัสดุของคุณเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยและเวียดนาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับงานส่งพัสดุหรือสินค้าผิดกฎหมาย สิ่งของแตกหักง่าย สิ่งของมีคมหรือมีอันตราย และวัตถุไวไฟ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. พัสดุต้องห้ามในการขนส่ง

 • สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ เช่น ไวไฟ ของมีคม หรืออาวุธต่าง ๆ
 • สิ่งของมีค่า เช่น ทองคำ เพชร อัญมณี ธนบัตร ฯลฯ
 • เอกสารข้อมูลที่มีความลับ
 • สิ่งของแตกหักง่าย เช่น แก้ว เซรามิค
 • สัตว์ที่มีชีวิต อาหารสดหรืออาหารดิบ
 • บรรจุภัณฑ์ที่ส่งกลิ่นใด ๆ เช่น ทุเรียน
 • การจัดส่งโดยไม่บรรจุหีบห่อที่เหมาะสมหรือเพียงพอ

3. การรับประกันและการชดใช้ค่าเสียหายของผู้ส่งสินค้า

3.1 กรณีที่ทางบริษัทฯ ชดเชยค่าเสียหาย: ในกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าอันเกิดจากการกระทำโดยตรงของบริษัทฯ ให้ลูกค้าแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบที่อีเมล์ thaivietconnect@gmail.com ภายในเวลา 24 ชม. นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หากเกินเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

 • ในกรณีลูกค้าไม่ซื้อประกันขนส่งล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะพิจารณาการชดใช้ให้ตามราคาสินค้า แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
 • ในกรณีลูกค้าซื้อประกันขนส่ง มีรายละเอียดดังนี้
  • สำหรับมูลค่ารวมของสินค้าต่ำกว่า 20,000บ. ทางบริษัทจะรับประกัน 30% มูลค่าสินค้า หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า อันเกิดจากการกระทำโดยตรงของบริษัทฯ ในกรณีลูกค้าต้องการซื้อประกัน 100% ค่าประกันจะคิดตามประเภทสินค้า เริ่มต้น 10%
  • สำหรับมูลค้าเกิน 20,000บ. ค่าประกันจะคิดตามประเภทสินค้าและมูลค่าทั้งหมด รบกวนลูกค้าติดต่อสมอบถามเพิ่มเติมที่ thaivietconnect@gmail.com

3.2 กรณีที่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดใช้ค่าเสียหาย

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีสินค้าเสียหายอันเกิดจากการส่งพัสดุต้องห้ามตามข้อ 2
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความเสียหายต่อความล่าช้าในการขนส่งสินค้า อันเนื่องมาจาก สภาพการจราจร เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง  ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ร้ายแรงทางการเมือง ความมั่นคง และสาธารณะสุข

หมายเหตุ

 1. เมื่อลูกค้าใช้บริการขนส่งกับทางบริษัทฯ หรือสมัครสมาชิกจะถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ข้างต้นทุกกรณี
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

TVC Thailand

Unique Quality, Shared Prosperity

img_2988-2

THAIVIETCONNECT Limited Partnership (Company Registration No. 0113561000991) promote our endeavors and comfortable services all across Thailand and Vietnam as well as Southeast Asia region

Email:  thaivietconnect@gmail.com

Websitehttp://www.thaivietconnectcenter.com

Facebook@tvccenter

Phone:  +66 5503 0558

Hotline: +66 803433247 (line, zalo, whatsapp, wechat, skype)

%d bloggers like this: