รับสมัครงาน

หจก.ไทยเวียตคอนเนคต์เป็นสถานประกอบการที่ให้บริการที่ปรึกษากับต่างประเทศ นำเข้าส่งออก และบริการด้านภาษาให้แก่บริษัทและบุคคลทั่วไปมีความประสงค์ในการเปิดอัตรารับสมัครพนักงานประจําในตําแหน่งงานต่างๆเพื่อรองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ตําแหน่งงาน

 • เจ้าหน้าที่การตลาด 06 อัตรา
 • พนง. บริการลูกค้า 04 อัตรา
 • พนง. การเงิน 02 อัตรา
 • พนง. ธุรการ  02 อัตรา
 • ล่ามภาษาเวียดนามไทย 05 อัตรา

รายละเอียดงาน


กรอกสมัครงาน


รายละเอียดการงาน

 • กําหนดแผนการตลาดแนวทางการประชาสัมพันธ์ ดําเนินทํางานด้านการตลาดตามแผนและนําเสนอ ผลงานการตลาดให้ลูกค้า
 • วิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการขาย
 • จัดเตรียมเอกสารของบริษัททําการตลาดส่งเสริมการขาย
 • ประสานภายภายในและภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หาโอกาสในการสร้างคู่ค้ารักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าต่างๆสร้างช่องท่างการขายใหม่
 • ใช้ สื่อโซเซียลต่างๆเพื่อการตลาด facebook, forum, youtube, website
 • ให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ
 • รับผิดชอบยอดขายและลูกค้าในความรับผิดชอบ รักษาลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบป.ตรีหรือเรียนปีสุดท้ายด้านการตลาดธุรกิจระหว่างประเทศมนุษยศาสตร์ บริหารธุริจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทํางานด้านประสานงานการตลาด การใช้สื่อโซเซียลต่างๆเพื่อการตลาด
 • มีจินตนาการ สร้างสรรค์ ในการวานแผนการงาน ทนแรงกดดันได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี
 • ใช้ MS office และเครื่อองมือสํานักงานได้

สถานที่ปฏบัติงาน: หจก.ไทยเวียดคอนเนคต์ออฟฟิศ


ค่าตอบแทน

 • เงินเดือนหรือค่าเบี้ยเลี้ยง ตามตกลง
 • สวัสดิการ
 • โบนัส
 • ค่ารถพาหนะใช้ในการติอต่อประสานงาน

ติดต่อ

คุณแมท
TVC Business Manager
โทร 0803433247
เมล์ thaivietconnect@gmail.com; website: thaivietconnectcenter.com

%d bloggers like this: