บริการด้านภาษา

 ไทยเวียดคอนเนคต์ มีบริการรับแปลเอกสาร พร้อมบริการจัดหาล่าม ซึ่งมีบริการดังนี้

  • บริการแปลเอกสาร และบริการส่งล่าม ในงานสัมมนา การอบรมนานาชาติ ซึงมีหลากหลายภาษาด้วยกัน อาทิ ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ภาษาจีน ภาษากัมพูชา ภาษาลาว ภาษาพม่า ฯลฯ 

บริการสอนภาษา: เวียดนาม อังกฤษ บาฮาซาอินโดนีเซีย โดยอาจารญ์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยระดับต้น ๆ ในประเทศไทย

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

thaivietconnect@gmail.com // thaivietconnect@outlook.com

+66 5503 0558

%d bloggers like this: