บริการภาษา

img_25620318_151152691899777012276588.jpg

ศูนย์ไทยเวียดมีบริการรับแปลเอกสารพร้อมบริการส่งล่ามภาษาเวียดนามให้บริการในงานแปลและในงานสัมมนา การอบรมนานาชาติต่างๆ รวมทั้งการแปลระหว่างภาษาอาเซียนหลายภาษาด้วยกัน อาทิเช่น ศูนย์ไทยเวียตคอนเนคต์มีบริการด้านภาษาได้แก่

  • ให้บริการในงานแปล รับแปลเอกสารพร้อมบริการส่งล่ามช่วยงานสัมมนา การอบรมนานาชาติต่างๆ รวมทั้งการแปลระหว่างภาษาอาเซียนหลายภาษาด้วยกัน อาทิเช่น ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ: เวียดนาม อังกฤษ ไทย บาฮาซาอินโดเนเซีย จีน กัมพูชา ลาว พม่ารับแปลเอกสารพร้อมบริการส่งล่ามภาษาภาษาจีน ภาษาไทย เวียดนาม และภาษาอังกฤษ: จีน-อังกฤษ จีน-ไทย จีน-เวียดนาม
    • รับแปลเอกสารพร้อมบริการส่งล่ามภาษาภาษากัมพูชา ภาษาอังกฤษ: อังกฤษ-กัมพูชา-เวียดนาม
    • รับแปลเอกสารพร้อมบริการส่งล่ามภาษาภาษาบาฮาซาอินโดเนเซีย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ: บาฮาซาอินโดเนเซีย-อังกฤษ บาฮาซาอินโดเนเซีย-ไทย
    • ภาษาลาว ภาษาไทย เวียดนาม และภาษาอังกฤษ: ลาว-อังกฤษ ลาว-ไทย ลาว-เวียดนาม
    • ภาษาพม่า ภาษาไทย เวียดนาม และภาษาอังกฤษ: พม่า-อังกฤษ พม่า-ไทย พม่า-เวียดนาม

บริการสอนภาษา: เวียดนาม อังกฤษ บาฮาซาอินโดเนเซีย โดยอาจารญ์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยระดับต้น ๆ ในไทยสอนให้

ท่านลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ email thaivietconnect@gmail.com


ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ: เวียดนาม-อังกฤษ เวียดนาม-ไทย-เวียดนาม ไทย-อังกฤษ

ภาษาบาฮาซาอินโดเนเซีย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ: บาฮาซาอินโดเนเซีย-อังกฤษ บาฮาซาอินโดเนเซีย-ไทย

ภาษาลาว ภาษาไทย เวียดนาม และภาษาอังกฤษ: ลาว-อังกฤษ ลาว-ไทย ลาว-เวียดนาม

ภาษาพม่า ภาษาไทย เวียดนาม และภาษาอังกฤษ: พม่า-อังกฤษ พม่า-ไทย พม่า-เวียดนาม

ภาษาจีน ภาษาไทย เวียดนาม และภาษาอังกฤษ: จีน-อังกฤษ จีน-ไทย จีน-เวียดนาม

ภาษากัมพูชา ภาษาอังกฤษ: อังกฤษ-กัมพูชา-เวียดนาม

ท่านลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ email thaivietconnect@gmail.com


รายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือหากพบเหตุการผิดปกติใดๆสามารถแจ้งมาที่ thaivietconnect@gmail.com

ไทยเวียตคอนเนคต์