บริการที่ปรึกษา

ไทยเวียตคอนเนคต์ได้จัดตั้งนิติบุคคลที่เวียดนามเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและแพ่งให้แก่ลูกค้าในไทยและเวียดนามโดยมีหุ้นส่วนด้านกฏหมายและที่ปรึกษาในไทยและในเวียดนามเข้ามาร่วมให้บริการด้วย เช่น ทนายเชียวชานกฏหมายไทยและเวียดนามทั้งหมด 8 คน พร้อมให้บริการดังต่อไปนี้


บริการที่ปรึษาในไทยและในเวียดนาม ได้แก่

 • ที่ปรึกษาธุรกิจ
 • บริการเดินเรื่องราชการด้านธุรกิจและแพ่ง
 • บริการจัดหาคู่ค้าธุรกิจระหว่างประเทศ
 • บริการช่วยเหลือจัดการบริษัท
 • จัดอีเวนต์ธุรกิจการค้า
 • ปรึกษาด้านกฏระเบียบ
 • บริการตรวจเชคนิติบุคคล

img_3388-6


บริการให้คำปรึกษาในราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 • รับจดทะเบียนทางธุรกิจที่ไทยและเวียดนาม
  • จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • จดทะเบียนงานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
  • จดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดิน และอาคารชุด
 • งานขอใบอนุญาตทางธุรกิจที่ไทยและเวียดนาม
  • ขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
  • ขออนุญาตส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • ขออนุญาตกับสำนักงานอาหารและยา (อย.)
  • ขอใบอนุญาตการทำงานของคนต่างชาติ (Work Permit)
  • ขออยู่ต่อในราชอาณาจักไทย (Visa)
  • ขอมีถิ่นที่อยู่ของชาวต่างชาติ (Permanent Resident)
  • ขอสัญชาติไทย
 • งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่ไทยและเวียดนาม
  • ให้คำปรึกษาทางธุรกิจของคนไทย และชาวต่างชาติ
  • ให้คำปรึกษาทางภาษี
  • ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแรงงาน
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
 • งานแปลเอกสารเป็นภาษาไทย เวียดนาม อังกฤษ จีนและภาษอาเซียนอื่นๆ
  • แปลสัญญา และเอกสารทุกประเภท
  • รับรองเอกสาร ต่อกรมการกงสุล
 • รับว่าความทั่วไทยและเวียดนาม ทั้งคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีแพ่ง คดีแรงงาน และอื่นๆ

ใบเสนอราคา


รายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือหากพบเหตุการผิดปกติใดๆสามารถแจ้งมาที่ thaivietconnect@gmail.com